HomeBlog >  Blogs – Cardiac Surgery

Blogs – Cardiac Surgery

हृदयाचा ठोका चुकून देऊ नका

हृदयाचा ठोका चुकून देऊ नका

हृदय हे आपल्या शरीरातील सर्वांत महत्वाचा अवयव असून आपल्या शरीराला प्राणवायू आणि पोषक घटकांसह रक्तपुरवठा करते.आपले हृदय प्रत्येक सेकंदाला प्रत्येक घटकाला काम करत असते आणि याचे चांगले आरोग्य मनुष्याच्या जीवन आणि मृत्युमधील फरक असू शकतो.

read more
Electrophysiology

Electrophysiology

What is an Electrophysiology (EP) Study?
Electrophysiology study is a powerful test to diagnose arrhythmia’s accurately and help treating them effectively.

read more
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222