यकृतावरील उपचार

यकृतावरील उपचार

Home > Blogs > Gastroenterology > यकृतावरील उपचार यकृतावरील उपचार यकृताच्या आजारांवरील उपचार ४ प्रकारात विभागता येतील- अचूक निदान करून, निदाना प्रमाणे उपचार करणे यकृताच्या आजारामुळे ओढविणाऱ्या गुंतागुंतीचा उपचार अंतिम टप्प्यातील यकृताच्या आजारासाठी यकृत...
नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर – एनएएफएलडी

नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर – एनएएफएलडी

Home > Blogs > Gastroenterology > नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर – एनएएफएलडी नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर – एनएएफएलडी या आजारात चयापचयाच्या क्रियेत बाधा झाल्याने यकृतामध्ये मेदाचे प्रमाण वाढते आणि चरबी प्रमाणाबाहेर आढळते. यामध्ये सुरुवातीला फॅटी लिव्हर...
यकृताचे आजार

यकृताचे आजार

Home > Blogs > Gastroenterology > यकृताचे आजार यकृताचे आजार 1) मद्यपानामुळे होणारे यकृताचे आजार : जास्त प्रमाणात आणि दीर्घकालीन मद्यसेवन केल्यामुळे यकृताचे आजार होतात. मद्यपानामुळे यकृताच्या रक्त तपासण्यांमध्ये दोष आढळणे,फॅटी लिव्हर (यकृतातील चरबीचे प्रमाण...
यकृताचे आजार आणि उपचार

यकृताचे आजार आणि उपचार

Home > Blogs > Gastroenterology > यकृताचे आजार आणि उपचार यकृताचे आजार आणि उपचार यकृत हा आपल्या शरीरातील सर्वांत मोठा अवयव आहे. यकृताचे वजन शरीराच्या एकूण वजनाच्या १५० म्हणजेच ढोबळमानाने १२०० ते १५०० ग्रॅम असते. शरीराच्या उजव्या बाजूस बरगड्यांमध्ये यकृताची आंत...
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
page
post