अनुवंशिकता,कर्करोग आणि जेनेटिक टेस्टींग

अनुवंशिकता,कर्करोग आणि जेनेटिक टेस्टींग

Home > Blogs > Genetics > अनुवंशिकता,कर्करोग आणि जेनेटिक टेस्टींग अनुवंशिकता,कर्करोग आणि जेनेटिक टेस्टींग कर्करोग हा एक जनुकीय आजार (जेनेटिक डिसीज) आहे. याचाच अर्थ,आपल्या पेशींचे कार्य (विशेष करून ज्या पध्दतीने ते वाढतात आणि विभागतात) नियंत्रित करणार्या...
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222