बाळंतपणातील सुटलेले पोट (मम्मी टम्मी) आणि पोटपट्टा

बाळंतपणातील सुटलेले पोट (मम्मी टम्मी) आणि पोटपट्टा

Home > Blogs > Obstetrics and Gynaecology > बाळंतपणातील सुटलेले पोट (मम्मी टम्मी) आणि पोटपट्टा बाळंतपणातील सुटलेले पोट (मम्मी टम्मी) आणि पोटपट्टा डिलिव्हरी नंतर पोटाचा जो वाढलेला घेर किंवा आकार मागे तसाच राहतो त्याला “मम्मी टम्मी” असे गोंडस नाव...
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222