हृदय विकार म्हणजे काय? (Heart Disease in Marathi)

हृदय विकार म्हणजे काय? (Heart Disease in Marathi)

Home > Blog > Cardiology > हृदय विकार म्हणजे काय  हृदय विकार म्हणजे काय? (Heart Disease in Marathi) हृदय विकार म्हणजे काय ? हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी विकार (कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसीज) हा हृदयाशी संबंधित विकार आहे,ज्यामध्ये रक्तवाहिन्या,हृदय,हृदयाचे ठोके...
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222