Dr. Sumit Shah

Dr. Sumit Shah

Home > Doctors > Dr. Sumit Shah Oncosurgeon Dr. Sumit Shah DNB General Surgery, DNB Oncosurgery Oncosurgeon Oncosurgery / Cancer Surgery +91 88888 22222 If You Have Any Query Ask Us Now > Available At… Nagar Road – Pune Fill the form for Appointment Select...
Dr. Sumit Shah

Dr. Nagesh Madnoorkar

Home > Doctors > Dr. Nagesh Madnoorkar Onco Surgeon Dr. Nagesh Madnoorkar MS (General Surgery), DNB (Oncology) Onco Surgeon Oncology +91 88888 22222 If You Have Any Query Ask Us Now > Available At… Nashik Fill the form for Appointment Select...
Dr. Sumit Shah

Dr. Chandrashekhar Pethe

Home > Doctors > Dr. Chandrashekhar Pethe Oncologist Dr. Chandrashekhar Pethe MD( Medicine), DM(Medical Oncology) Oncologist Oncology +91 88888 22222 If You Have Any Query Ask Us Now > Available At… Nashik Fill the form for Appointment Select...
काळजी घ्या काळजाची!

काळजी घ्या काळजाची!

Home > Blogs > Organ Transplant > काळजी घ्या काळजाची! काळजी घ्या काळजाची! मानवाच्या शरीरात लिव्हर हा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. त्याची अनेक कार्य आहेत. शरीराला प्रत्येक गोष्टीसाठी शक्ती देण्यापासून ते रक्ताचे शुद्धीकरण, रक्तात असलेले विष पित्तावाटे बाहेर...
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222