Weight Loss: Obesity, Diets, and Calories (Marathi)

Weight Loss: Obesity, Diets, and Calories (Marathi)

Home > Videos > Nutritions and Dietics > Weight Loss: Obesity, Diets, and Calories (Marathi) Weight Loss: Obesity, Diets, and Calories (Marathi) Obesity आणि Diet हा फार कॉमन टॉपिक आहे. ह्या Covid -19 च्या situation मध्ये खूपजनांच्या वजन वाढी मध्ये फराजक पडला...
महिलांसाठी सर्वोत्तम आहार क्या होना चाहिए?

महिलांसाठी सर्वोत्तम आहार क्या होना चाहिए?

Home > Videos > Nutritions and Dietics > महिलांसाठी सर्वोत्तम आहार क्या होना चाहिए महिलांसाठी सर्वोत्तम आहार क्या होना चाहिए? महिलांचे कार्य, व्यवस्थापन, कलागुण हे पुरूषांच्या तुलनेत जास्त प्रभावशाली असतात हे आता लोकमान्य झाले आहे.महिला शिक्षण घेतात पुढे त्या...
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222