Diabetic Retinopathy

Diabetic Retinopathy

Home > Blogs > Opthlamology > Diabetic Retinopathy Diabetic Retinopathy संपूर्ण जगात 40 कोटी पेक्षा जास्त लोकं मधुमेह(डायबिटीज़ मेलिटस)च्या आजाराने ग्रस्त आहेत. त्याच्यातले जवळपास 8 कोटी रुग्ण भारतात आहेत. गेल्या 40 वर्षात मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या वाढत...
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222