Die Geheimnisse des Gewinnens bei Online-Slots auf dieser Website – 888Casino !
Pituitary Adenoma

Pituitary Adenoma

Home > Videos > Neurosurgery > Pituitary Adenoma Pituitary Adenoma Pituitary Gland ही छोट्या आकाराची ग्रंथी असते जी आपल्या मेंदूच्या तळाशी स्थित असते. ह्या Gland ला Master gland असेही संबोधले जाते. ह्या ग्रंथींमधून अनेक प्रकारचे hormone release केले जातात जे...
ब्रेन ट्यूमर शस्त्रक्रियेनंतर कशी काळजी घ्यावी?

ब्रेन ट्यूमर शस्त्रक्रियेनंतर कशी काळजी घ्यावी?

Home > Videos > Neurosurgery > ब्रेन ट्यूमर शस्त्रक्रियेनंतर कशी काळजी घ्यावी? ब्रेन ट्यूमर शस्त्रक्रियेनंतर कशी काळजी घ्यावी? ब्रेन ट्यूमर म्हणजे मेंदूतील असामान्य पेशींची वाढ असतात. ब्रेन ट्यूमरचे अनेक प्रकार अस्तित्वात आहेत. काही ब्रेन ट्यूमर कॅन्सर...
मणक्याच्या शस्त्रक्रियाचे समज व गैरसमज

मणक्याच्या शस्त्रक्रियाचे समज व गैरसमज

Home > Videos > Spine Care > मणक्याच्या शस्त्रक्रियाचे समज व गैरसमज मणक्याच्या शस्त्रक्रियाचे समज व गैरसमज Spine surgery मध्ये आपल्या मणक्याचा operation केलं जातं व मणक्याचे आजार आणि प्रश्न सोडवले जातात. जर मणक्याची कुठली वाटी सरकली असेल तर तिला हि जागेवर...
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222