Home > Blogs

Blogs

व्हेरीकोज व्हेन्स ला घाबरू नका

व्हेरीकोज व्हेन्स ला घाबरू नका

व्हेरीकोज व्हेन्स ही स्थिती शरीरावर कुठेही होऊ शकते,मात्र सामान्यत: पायावर दिसून येते.या पायाच्या सुजलेल्या पिळलेल्या नसा/शिरा दिसून येत असल्याने व्हेरीकोज व्हेन्स ने ग्रस्त असलेल्या लोकांना अस्वस्थ वाटते.

read more
Emergency/Ambulance
+91-88888 22222
Emergency/Ambulance
+91-88062 52525
Call Now: 88888 22222